Προχωρημένα επίπεδα διπλωμάτων

Τμήματα Εξετάσεων για Εφήβους 12 έως 16 ετών και ενηλίκους – Επίπεδα Β2 έως C2

Στο ανώτερο επίπεδο ανήκουν τα τμήματα εξετάσεων (Lower, Advanced, Proficiency) και απευθύνονται σε εφήβους ηλικίας 13- 16 ετών, όπως επίσης και σε φοιτητές και ενήλικες.

Τα τμήματα του ανώτερου επιπέδου αφορούν τα γλωσσικά επίπεδα B2, C1 και C2, όπως αυτά περιγράφονται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (ΚΕΠΑ). Στο επίπεδο Β2 ο μαθητής θεωρείται ανεξάρτητος χρήστης, ενώ στα επίπεδα C1 και C2 χαρακτηρίζεται ως ικανός χρήστης που διαβαίνει τα τελευταία γνωστικά σκαλοπάτια της γλώσσας.

 

Αναρτήσεις με δραστηριότητες στα τμήματα:

 

Τμήματα & Γλωσσικό επίπεδο

 

Τμήματα Γλωσσικό επίπεδο (σύμφωνα με το ΚΕΠΑ)
“Lower” B2
Advanced C1
Proficiency C2

Ειδικά προσφερόμενα μαθήματα 

Εκτός από τις καθιερωμένες τάξεις που υπάρχουν, φροντίζουμε για μεγαλύτερους μαθητές με ιδιαίτερους στόχους και ανάγκες. Ειδικότερα, παραδίδονται μαθήματα σε: 

  • φοιτητές για τα διπλώματα TOEFL και IELTS 
  • μαθητές της Γ’ Λυκείου με στόχο την επιτυχία στο μάθημα των Αγγλικών στις Πανελλήνιες Εξετάσεις και κατά συνέπεια την εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο. 
  • όσους θέλουν να αποκτήσουν ξανά επαφή με την Αγγλική Γλώσσα, ανεξάρτητα από το τωρινό επίπεδό τους, για επαγγελματικούς ή προσωπικούς λόγους  
  • ιδιοκτήτες ή υπαλλήλους τουριστικών επιχειρήσεων 

class

Η γνώση είναι δύναμη!

Βελτίωσε τα Αγγλικά σου, βελτίωσε το μέλλον σου.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ