Φιλοσοφία

Προσωπικά οφέλη για τους μαθητές μας

🧐 Ενίσχυση της φυσικής περιέργειας, αλλά και κριτικής σκέψης
🧐 Εμπέδωση νέων πληροφοριών σε μακροπρόθεσμη βάση
🧐 Αυτοπεποίθηση και ανεξαρτησία
🧐 Ανάληψη πρωτοβουλίας και του κεντρικού ρόλου μέσα στο μάθημα
🧐 Ανάπτυξη όλων των πτυχών της προσωπικότητας των διδασκομένων

Αγγλικά Μαρκάκη - Μαρκουλάκη

100% κατάρτιση και επιτυχία!


  • Εκπαιδευτικές μέθοδοι
  • Τεχνολογία στο σχολείο μας
  • Αξιοποίηση του βιβλίου
  • Σύστημα αξιολόγησης προόδου και ενημερώσεις γονέων