Σύστημα αξιολόγησης προόδου και ενημερώσεις γονέων

Αξιολόγηση μαθητών

Αξιολογούμε κάθε τρίμηνο, όχι μόνο με βαθμολογία (παραδοσιακή αξιολόγηση), αλλά και με σχόλια (περιγραφική αξιολόγηση):

 

  • τη γραπτή επίδοση στα τακτικά διαγωνίσματα και την προφορική επίδοση στην τάξη
  • την ικανότητα παραγωγής και κατανόησης γραπτού και προφορικού λόγου
  • την ικανότητα ανάγνωσης 
  • την εικόνα εντός κι εκτός τάξης
  • τη συμμετοχή στις παρακάτω επιπρόσθετες δραστηριότητες (εναλλακτική αξιολόγηση).

Ιστολόγια και Διαδίκτυο

Αξιολογούμε τη συμμετοχή στα ιστολόγια κάθε τάξης, στην εκπαιδευτική πλατφόρμα του σχολείου και σε όλες τις ηλεκτρονικές δραστηριότητες εντός κι εκτός τάξης. (Διαβάστε σχετικά στη σελίδα για τη χρήση της τεχνολογίας.)

Αναγνώσεις βιβλιοθήκης

Μετράει η συμμετοχή στις δραστηριότητες που αφορούν τα βιβλία από τη δανειστική βιβλιοθήκη του σχολείου τα οποία διαβάζονται είτε συλλογικά μέσα στη τάξη είτε ατομικά στο σπίτι. (Διαβάστε σχετικά στη σελίδα Φιλοσοφία για την αξιοποίηση του βιβλίου στα μαθήματά μας.)

Project work

Αξιολογούνται οι εργασίες που συνδυάζουν το κείμενο με τη χειροτεχνία, την εικόνα και τη φαντασία και σχετίζονται με όσα διδάχθηκαν σε κάθε μάθημα.

Επομένως, οι γονείς έχουν μια γενικότερη εικόνα της προόδου του παιδιού τους, αλλά και οι μαθητές περισσότερα κίνητρα συνέχισης της προσπάθειας. Οι συναντήσεις για τους ελέγχους γίνοται κάθε τρίμηνο ώστε να δίνεται χρόνος και έμφαση στη διαδικασία της προσπάθειας. 

Συναντήσεις και ενημερώσεις γονέων